Ana sayfa Haberler Kayseri’de Asansör Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Kayseri’de Asansör Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

17
0
PAYLAŞ
asansor-periyodik-kontrol

Kayseri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi ve güvenlik şartlarının temini için asansör denetimlerinin aralıksız devam ettiğini söyledi.

İl Müdürlüğümüzce İlimizde vatandaşlarımızca kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarının sağlanılması, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi ve güvenlik şartlarının yükseltilmesinin temini amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak sürdürülmektedir. Bakanlığımız “Asansör Takip Sistemi” verilerine göre; Kayseri’de tescilli 15.318 asansör bulunmaktadır.

Resmi Gazete’nin 4 Mayıs 2018 tarihli nüshasında yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” ile asansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenerek bina yöneticilerine ağır sorumluluklar getirildi.

Bina Yöneticilerinin Sorumlulukları Arttı

Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak üzere ayda bir defa düzenli olarak bakımını yaptırmakla ve yılda en az bir defa Bakanlıkça yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşuna periyodik kontrolünü yaptırmakla sorumlu. Bina sorumlusuna, engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak güvenli kullanımını sağlama görevi de verildi.

Periyodik kontrol sonucunda kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, “A Tipi Muayene Kuruluşu” tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili belediye tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir.

Güvensiz olarak tanımlanan asansörün belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina yöneticisi sorumludur.

Periyodik kontrol sonucunda “sarı renkli” bilgi etiketi iliştirilmiş olan ve “kusurlu “olarak tanımlanan asansördeki uygunsuzlukların en fazla yüz yirmi gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili belediye tarafından ana besleme sisteminden elektriği kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir.

Vatandaşlarımızı can ve mal güvenliklerini tehdit eden “kırmızı renkli bilgi etiketi” iliştirilmiş “güvensiz” asansörleri uygunsuzlukları giderilerek güvenli hale getirilinceye kadar kullanmamaları konusunda uyarıyoruz.

Alo 130 Ürün Güvenliği Şikayet Hattı”

Vatandaşlarımız, güvensizlik şüphesi duydukları asansörler ile ilgili ihbar ve şikâyetlerini Bakanlığımız internet sayfasında yer alan ihbar/şikâyet formunu ve ya “ALO 130 Ürün Güvenliği Şikâyet Hattı“nı kullanarak yapabilecekleri gibi doğrudan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne de bildirebilirler.

Usulsüz Davranışlarda Uygulanacak Hükümler

Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara aykırı hareket ettiği belirlenen bina sorumlusuna 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun’un 6 ncı maddesine göre 2018 yılında alt limit 1.049 TL, üst limit 42.078 TL idari para cezası uygulanır.