Ana sayfa Makale Karşı Ağırlık Sistemleri Uygulamasında İnovatif Bir Çözüm

Karşı Ağırlık Sistemleri Uygulamasında İnovatif Bir Çözüm

322
0
PAYLAŞ

Bilindiği üzere günlük hayatımızın gereklilikleri içerisinde “asansör“ aracı, genelde farkında olmadığımız bir şekilde çok önemli bir yer tutmaktadır.Yaşam koşulları ve nüfus yaşlılığına bağlı olarak da 3-4 kattan itibaren artık neredeyse olmazsa olmaz, arızalandığında eksikliğinin farkına varılan bir ihtiyaç halini almıştır. Bakanlık genelgeleri ile de 5 kattan itibaren zorunlu bir uygulama şeklindedir.

Bugün gelinen nokta itibari ile de bakıldığında 1970 li senelerden bu yana önemli üretim ve dizayn çalışmalarına ulaşıldığı rahatlıkla görülmektedir. Bu konuda ki üretim tesisleri ile hem iç pazar için hem de dış pazar için hatırı sayılır üretim kapasite ve rekabet gücüne ulaşılmış olduğu da sektörel raporlarda görülmektedir.Bu kadar gelişmeye karşı, ülke genelindeki en büyük eksikliğimiz olan “markalaşma” konusu, maalesef bur sektörümüzde de inciten bir eksiklik şeklindedir.Bu durumda da hem iç hem de dış pazardaki potansiyele sadece emek gücü olarak ve düşük kazançlar ile katkıda bulunulmaktadır.

Konunun bu derin boyutlarını bir kenara bırakarak, tasarım ve montaj aşamasında en önemli konulardan biri olan ve firma olarak 42 yıldır süren tecrübesi doğrultusunda uzmanlığını sergilemiş olan “ ray konsol “ ürünlerindeki mevcut anlayışa dikkat çekmek istiyoruz.

Bilindiği gibi alınan bir asansör taahhüt işinin , artık faaliyete geçtiğinin en önemli göstergesi ray ve konsollarının döşenmesi aşamasıdır, ki bu noktada yapılacak olan hatalar , montajın ilerleyen aşamalarında daha büyük sorunlar yaşanmasına sebep olabilmektedir.Bu noktada en basit şakül uygulamasından laser işaretleme sistemlerine kadar el aletlerin yanı sıra, inşaat ustasının yaptığı düzgün inşaat ve montaj ustalarının yeteneklerinin ön plana çıkmakta olduğu herkesçe bilinmektedir.Geneldeki her katta değişen eğim, girinti çıkıntı vs. durumlar karşısında farklı ölçülerdeki konsollar ile veya o ölçüye uygun şekilde kesip kaynaklamak suretiyle özel üretim çözümleri ile sorunlar halledilmeye çalışılmaktadır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, günümüzde karşı ağırlık ve ana rayların uygun şekilde döşenebilmesi için çeşitli ölçülerde konsol sistemleri üretilmiş bulunmaktadır. Bu durumda öncelikle firmaların depo alanlarında önemli bir yer ayrılması, bu kadar bir stoğun oluşturulması için finansın bağlanması, sahaya uygun ölçülerin gönderilmesi için bir depo yönetim maliyetinin oluşturulması, gönderilen malzemelerin tek başına yeterli olamadığı durumda oraya uygun çözüm üretilmesi veya depodan yeniden sevk edilmesi ve zaman kaybının yaşanması, kuyuda kaynak yaparak yapılan ürünün kalitesi ve oksidasyon, kırılma vb. olmak üzere düşürülmesi kaçınılmaz sorun ve sonuçlardan sadece birkaç tanesi olarak sıralanabilinir.

Ayrıca sahaya fazlasıyla gönderildiği halde geriye gelmesi gereken malzemelerin unutulması dahil olmak üzere yukarıda sıralanan diğer görünür/görünmez sorunların, asansör işinin genel maliyet hesaplarında dikkate alınmamış, hesaba katılmamış ve iş bitiminde karşı karşıya kalınan %10-15’lere varan bir ek maliyet olduğu bir çok firmanın dikkatinden kaçmaktadır. Maliyet analizi ve hesaplama tekniklerine daha yatkın olan kurumsal firmalarda bu konu daha detaylı irdelenebilmektedir. Yurt dışında bu sektörde çalışan firmalarda durum buna yakın şekildedir.

Hepimizin bildiği gibi endüstri alanında, tasarım ve üretimler de bu şekildeki sebep-sonuç ve buradan oluşan talep-arz ihtiyaçlarından doğmaktadır. Bu noktada EMA-EREN MAKİNA tarafından tasarım ve üretimi yapılmakta olan AHTAPOT serisi karşı ağırlık sistemi ( OCTOPUS Interchangable Counter Weight Bracket System ) şu ana kadar belirtmeye çalıştığımız sorunları gidermek amacıyla hizmete sunulmuş bulunmaktadır.

Uygulamada kullanılan yandan ve arkadan ağırlık sistemi tercihlerine göre tasarlanarak, ihtiyaç duyulacak tüm malzemenin bir kutu içerisinde servis edildiği ve kuyu içinde inşaattan kaynaklanan her türlü eğim vb. problemlerine karşı ayarlanabilir özelliği ile büyük kolaylıklar getirmektedir. Montaj işinde getirdiği kolaylığın yanında kaynaksız ve özel kaplama sistemi ile hem asansör güvenliğini hem de malzeme ömrünü konvansiyonel eski sistemlere göre daha da arttırmak suretiyle topla kalitenin arttırılmasına yardımcı olmaktadır.

Benzer şekilde tek tek onlarca parça ve malzeme ile depo alanında uğraşmak, bunları servis etmek ve geri dönüşlerini takip etmek, bunların ayrı ayrı stoklarını ve teminini takip etmek vb. birçok gereksiz işlemden kurtarılmaktadır. Dolayısıyla temiz ve düzenli çalışmanın yanı sıra , genel maliyet değerlendirmesine bakıldığında ciddi oranda tasarruf sağlanmaktadır.

Yurt içindeki uygulamalara ve paket ürün listeleri içerisinde yer almaya başlayan işleri ergonomik ve ekonomik olarak kolaylaştıran bu ürün gurubuna ait, yurt dışı distribütörlük çalışma ve anlaşmalarına da devam edilmektedir. Ülkemiz adına elde edilen bu haklı gurur ve onurun tüm müşterilerimiz tarafından da paylaşılması bizleri mutlu etmekte ve ileriye dönük daha da inovatif ürünlerin tasarlanmasına bizleri teşvik etmektedir.

www.erenmakina.com.tr

Mobile : +90 546 533 1964

Office: +90 216 378 86 14