Ana sayfa Haberler Binalara “Asansör” Düzenlemesi

Binalara “Asansör” Düzenlemesi

48
0
PAYLAŞ
bina-asansoru

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

4 Katlı Binaya Asansör Zorunluluğu

Bazı uygulamalara alternatif ve kolaylaştırıcı yeni düzenlemelerin getirildiği yönetmelik değişikliklerine göre, kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olanlarda ise asansör tesisini zorunlu tutan düzenlemeden “tek bağımsız bölümlü konutlar” hariç tutuldu.

Bakanlıkça kamu alanlarında veya kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak ya da uygun görülecek ifraz, tevhit ile parsel sınırı düzeltme işlemleri, yönetmelikte yer alan ifraz ve tevhit şartlarına tabi olmayacak

İki Asansör Zorunlululuğu

Yönetmeliğin asansörlerle ilgili 34’üncü maddesindeki değişikliğe göre, 10 kat ve üzeri binalarda ve zemin kat üzerinde 20’den fazla konut kullanımlı bağımsız bölüm bulunan yapılarda en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zorunlu tutuldu.

Bu kapsamda, asansörlerden en az biri herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, kuyu içinde, duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilecek.

İki asansör yapılmasına ilişkin bu düzenleme daha önce 7 kat ve üzeri binaları kapsıyordu.

Müteahhitler İçin İyi Haber

Öte yandan 1 Ekim 2017 tarihinden önce ruhsat alan yapılarda tadilat ruhsatı alınmasının da önü açıldı.

Bu düzenlemeyi ‘müteahhitler için iyi haber’ olarak yorumlayan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz “TMMOB tarafından açılan bir dava ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 2013’teki ilk hali ve ikinci hali hakkında birçok maddesinin yürütmesini Danıştay durdurdu. Bu durdurma nedeniyle tadilat ruhsatı başvurusu yapan birçok müteahhit ve vatandaşa ilçe belediyeleri tadilat ruhsatı onayı vermedi. Bu sorunu çözmek isteyen müteahhit ve vatandaş mevcut Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre tadilat ruhsatı başvurusu yaptıklarında ise emsal dışı alan konusunda yüzde 30 sınırına takıldılar ve tadilat ruhsatı talebi imkansız hale gelmişti. Yayımlanan bu madde ile sorun çözüldü” dedi.